คุณสมบัติ

- สามารถรองรับแรงดันขาเข้าได้ 100-260 โวลท์
- ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยระบบ Servo Motor
- ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU)
- จ่ายกระแสไฟฟ้าถึง 40% ที่แรงดันขาเข้าต่ำสุด100 โวลท์
- แสดงการทำงานด้วยหน้าจอ LED กราฟฟิก
- มีระบบหน่วงเวลา เปิด - ปิด 6 วินาที ในขณะไฟตกต่ำกว่า 130V หรือ ไฟเกินกว่า 260V เพื่อป้องกัน
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเสียหาย
- สามารถทำงานเองโดยอัตโนมัติ (Auto-start) เมื่อไฟฟ้ากลับมาปกติ
- หม้อแปลง Toroid แกนเหล็กเป็นชนิดรีดเย็น(CRGO) มีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูง
- หม้อแปลงใช้ขดลวดทองแดง 100%
- มีวงจรป้องกันไฟกระชากที่เกิดจากฟ้าผ่า ทั้ง 3 เส้น (L-N , L-G , N-G)
- มีวงจรป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร(Short circuit protection) ป้องกันการใช้ไฟเกินพิกัด(Overload Protection )
- มีระบบ Manual / Auto Bypass
- เครื่องจะหยุดทำงานเมื่อหม้อแปลงมี อุณหภูมิ มากกว่า 120 องศา (Transformer over temp protection)
- มีระบบตรวจสอบการทำงานของพัดลม (Fan failure protection)
- เป็นเครื่อง Stabilizer 2 in 1 ใช้้ได้ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และ โหลดมอเตอร์ / ปั๊มน้ำ