มอเตอร์ไฟฟ้า (Induction motor)

ค่าพาวเวอร์เฟกเตอร์ต่ำทำให้กระแสโหลดมีค่าสูงเกินความจำเป็นและส่งผลให้เกิดค่าความสูญเสียในสายไฟมากขึ้นอีกด้วย อินดักทีฟโหลดเป็นตัวที่ทำให้ค่า พาวเวอร์เฟกเตอร์มีค่าต่ำ มอเตอร์ก็เป็นตัวการหลักเช่นกัน เงื่อนไนการทำงานของมอเตอร์บ่อยครั้งที่ทำงานต่ำกว่าพิกัด ซึ่งด้วยเหตุผลต่างๆดังนี้

  • การเลือกขนาดของมอเตอร์ โดยทั่วไปไม่สามารถที่จะเลือกขนาดให้พอดีกับเครื่องจักรได้ จึงต้องมีการเผื่อขนาดให้โตกว่าขนาดเครื่องจักนไว้ก่อน ผู้ใช้งานอาจจะเลือกมอเตอร์ที่มีขนาดโตกว่าเครื่องจักรเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
  • เมื่อเลือกเครื่องจักรที่ต้องติดตั้งในพื้นที่ที่สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย เครื่องจักรจะไม่สามารถทำงานได้ตามพิกัดเพราะสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย การเลือกขนาดที่โตกว่าการใช้งานจึงมีความจำเป็น นี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรมีขนาดใหญ่กว่าปรกติ
  • แรงดันที่มีการเปลี่ยนแปลงมากเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา การเลือกขนาดเครื่องจักรก็ต้องเลือกเผื่อให้โตไว้ก่อนจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ค่าพาวเวอร์เฟกเตอร์ของมอเตอร์จะมีค่าต่ำลงมากเมื่อโหลดต่ำกว่าพิกัดของมัน ด้านล่างเป็นตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ประสิทธิภาพและค่าพาวเวอร์เฟกเตอร์ที่ค่า เปอร์เซนต์โหลดเต็มพิกัด