ปรับปรุงพาวเวอร์เฟกเตอร์ : ลดต้นทุนการดำเนินงาน

กรณีศึกษาระบบจ่ายไฟของหม้อแปลง 1000kVA

ข้อมูลหม้อแปลงและระบบจ่ายไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า

 • แรงดันแปลงจาก 22kV เป็น 400Vac
 • ขนาดกำลังไฟฟ้า 1000kVA
 • ค่าความสูญเสียขณะไม่มีโหลด 2000W
 • ค่าความสูญเสียเมื่อจ่ายโหลดเต็มที่ 14,000W
 • กำหนดค่าโหลด  70%
 • ค่าพาวเวอร์เฟกเตอร์ 0.7

ตู้จ่ายไฟฟ้า

  • ตู้จ่ายไฟฟ้าหลัก(MDB)ขนาด 2000A จำนวน 1 ตู้
  • ตู้จ่าไฟฟ้าย่อย(LDB) ขนาด 400A จำนวน 4 ตู้

ข้อมูลสายไฟและโหลด

สายไฟ

 • ระหว่างหม้อแปลงกับตู้เมน(MDB) : สายไฟชนิด XLPE ขนาด 185mm2 x 3 cores , ความยาว 50 เมตร
 • MDB-LDB#1 : สายไฟชนิด XLPE ขนาด 185mm2 x 1 core, ความยาว 100 เมตร
 • MDB-LDB#2 : สายไฟชนิด XLPE ขนาด 185mm2 x 1 core, ความยาว 150 เมตร
 • MDB-LDB#3 : สายไฟชนิด XLPE ขนาด 185mm2 x 1 core, ความยาว 200 เมตร
 • MDB-LDB#4 : สายไฟชนิด XLPE ขนาด 185mm2 x 1 core, ความยาว 250 เมตร

โหลดโปรไฟล์

 • โหลทั้งหมดที่ตู้จ่าไฟฟ้าหลัก(MDB) : Apparent Power 700kVA, Real Power 490kW
 • โหลทั้งหมดที่ตู้จ่าไฟฟ้าย่อน(LDB) : Apparent Power 175kVA, Real Power 122.5kW

แก้พาวเวอร์เฟกเตอร์ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน

ผลตอบแทนการลงทุนจากตารางพบว่าสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน  8.79 เดือนเท่านั้น อายุการใช้งานของคาปาซิเตอร์ 3-5 ปี ดังนั้นหลังจากแก้ค่าพาวเวอร์เฟกเตอร์ให้เป็น 1.0 จะสามารถประหยัดเงินค่าไฟได้มากว่า 1.6 ล้านบาทภายใน 5 ปี

[su_label type="info"]กลับไปที่หน้าพาวเวอร์เฟกเตอร์[/su_label]