เครื่องฟอกอากาศ Virus Killer K180 Wifi

Nanomaterials Technologies and Ozone O3

เครื่องฟอกอากาศรุ่น K180 Wifi ได้เพิ่มนวัตกรรมของวัสดุนาโน เช่น  Coldcatalystic Filter PdTiO2 , Photocatalyst TiO2+UV แผ่นกรองที่ใช้วัสดุนาโนมีคุณสมบัติที่สามารถ ดูดซับแบคทีเรีย ไวรัส สารพิษ ไอระเหยที่เป็นพาหะสารก่อมะเร็ง และย่อยสลายให้กลายเป็น CO2 กับ H2O จึงไม่มีสารพิษหรือเชื้อโรคตกค้างที่แผ่นกรองหลังการย่อยสลาย

Extra Ozone O3  ใช้ฆ่าเชื้อโรค(Sterilize)และกำจัดกลิ่นที่อยู่ในห้องตามมุมอับต่างๆ

นวัตกรรมล่าสุด 9 ขั้นตอนการกรองและฆ่าเชื้อโรค

แผ่นกรองชิ้นแรกมีใส้กรอง 4 ชั้น

Front Pre-Filter กรองวัตถุและฝุ่นขนาดใหญ่เช่น เส้นผม ขันสัตว์ต่างๆ เช่น ขนแมว ขนน้องหมา เกสรดอกไม้ เส้นใยขนาดเล็ก เป็นต้น

HEPA FIlter  แผ่นกรองประสิทธฺภาพสูงที่สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กมากๆ ตั้งแต่ 0.3 Micron หรือขนาด 0.3 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งเล็กกว่า PM 2.5 ที่มีขนาด 2.5ส่วนในล้านส่วน

Cold-catalytic Filter เป็นชั้นแผ่นกรองที่เป็นวัสดุนาโน(Nanomaterials)ชนิด Paladium Titanium Oxide(PdTiO2) ที่สามารถทำงานที่อุณหภูมิปรกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผ่นกรองนาโนจะดูดซับ แบคทีเรีย ไวรัส สารพิษ ไอระเหยประเภท ฟอร์มาลดีไฮด์ ที่เกิดจากกาว เลคเกอร์ของฟอร์นิเจอร์ สารระเหยพวกนี้เป็นสารที่ก่อมะเร็งทั้งสิ้น ให้เปลี่ยนเป็น คาร์บอนไดออกไซต์ CO2 กับน้ำ H2O จึงไม่มีตกค้างที่แผ่นกรอง

Cotton Carbon Filter สามารถกำจัดสารก่อมะเร็ง เบนซิน สารระเหยและก๊าซพิษ ที่มีผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์ และสามารถกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว

แผ่นกรองชิ้นที่สอง

Particle Activated Carbon Filter เป็นชั้นกรองที่เป็น ถ่านที่ผ่านกรรมวิธีกระตุ้นด้วยความร้อนและเย็นทำให้เกิดรูพรุนขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก จึงมีพื้นที่หน้าสัมผัสกับอากาศเยอะมากๆ สามารถกรองกลิ่นและฝุ่นละอองที่มีอนุภาคเล็กมากๆที่หลุดรอดมาจากแผนกรองชั้นแรกโดยใช้หลักการดูดซับ

เพิ่มแผ่นนาโน+UV+Anion สำหรับฆ่าเชื้อ

Photocatalyst Filter แผ่นโลหะที่มีลักษณะคล้ายรังผึ้ง เป็นวัสดุนาโนชนิด TiO2 จะทำงานร่วมกับแสง UV เมื่ออากาศที่พัดผ่านเกิดการประทะกับแผ่นกรองรังผึ้งที่ทำมุมเฉียงเพื่อให้อากาศประทะกับแผ่นนาโน เชื่อไวรัส แบคทีเรีย สารพิษ ไอระเหยที่ยังหลงเหลือจากแผ่นกรอง 4 ชั้นจะถูกดูดซับที่ผิวของ TiO2 บวกรังสี UV จะทำปฏิกิริยาทำให้ ไวรัส แบคทีเรีย สารพิษ ไอระเหย สลายกลายเป็น คาร์บอนไดออกไซต์ CO2 กับน้ำ H2O จึงไม่มีตกค้างที่แผ่นกรอง TiO2 ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน

UV แสงอุลตราไวโอเล็ต เป็นย่านความถี่ชนิดความยาวคลื่น 256 nM เป็นลำแสงที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื่อโรคต่างๆได้เช่นไวรัส เป็นต้น รังสี UV ยังช่วยกระตุ้นให้แผนกรอง Photocatalyst TiO2 ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Negative Ion ประจุหรือ Anion ที่ผลิตขึ้นจะกระจายไปในอากาศ ทำให้อนุภาคที่มากระทบกลายเป็นประจุลบ ส่วนอนุภาคที่เดิมที่ไม่กระทบกับ Anion จะมีสภาวะเป็นประจุบวก ตามหลักธรรมชาติ ประจุลบจะดึงดูดอนุภาคที่เป็นบวกเข้าหากันทำให้อนุภาคมีขนาดใหญ่ขึ้นและหนักขึ้นและหล่นลงที่พื้นตามแรงโน้มถ่วงของโลก หรือบางส่วนก็จะไปติดอยู่ที่ผนังซึ่งมาสถานะเป็นประจุบวก Anion ส่วนหนึ่งจะทำให้ ออกซิเจน O2 กลายเป็น O2- และทำให้เกิดโอโซน O3 จำนวนเล็กน้อยซึ่งไม่มีอันตรายและสามารถสลายไวรัส และแบคทีเรียให้ตายได้เป็นจำนวนไม่มาก

Extra Sterlize by Ozone

Ozone O3 โอโซนเป็นก๊าซที่ไม่คงที่ในหนึ่งโมเลกุลจะมี อ็อกซิเจนอะตอมอยู่ 3 ตัว โอโซนจึงเป็นตัวทำปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพมาก เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เบนซิน ฟอร์มาดีไฮด์ สารระเหย เป็นสารที่มีองค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอน โอโซนจะเข้าไปทำงานโครงสร้างอะตอมของสารเหล่านี้และสลายให้กลายเป็น คาร์บอนไดอ็อกไซต์กับน้ำ เนื่องจากโอโซนจะมีสถานะไม่เสถียรเมื่ออยู่ในอากาศก็จะเปลี่ยนสถานะไปเป็นอ๊อกซิเจน O2 ภายใน 30-60 นาทีในอากาศแห้ง ถ้าอากาศที่มีความชื้นสูง โอโซนจะสลายกลายเป็น อ๊อกซิเจน O2 ภายใน 15-30 นาที

ข้อควรระวัง ! การเปิดใช้โอโซนต้องไม่มี คน สัตว์เลี้ยงอยู่ในห้อง เนื่องจากโอโซนจะไประคายเคืองผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระดับความปลอดภัยกับคน ร่างกายได้รับโอโซนเกิน 0.1 ppm หรือ 0.1umol/mol ติดต่อกันในเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง ปรกติเมื่อได้รับโอโซนที่ระดับความเข้มน้น 0.01ppm จะรู้สึกด้วยกลิ่นฉุนคล้ายกับกลิ่นของผงซักฟอก อย่างไรก็ตามโอโซนที่ระดับความเข้มข้น 0.01 ppm เป็นระดับที่ปลอดภัย