เครื่องฟอกอากาศ Virus Killer FS32 Nano+

Nanomaterial Technologies

เครื่องฟอกอากาศรุ่น FS32 Nano+ ได้เพิ่มนวัตกรรมของวัสดุนาโน เช่น  Coldcatalystic Filter PdTiO2 , Photocatalyst TiO2+UV แผ่นกรองที่ใช้วัสดุนาโนมีคุณสมบัติที่สามารถ ดูดซับแบคทีเรีย ไวรัส สารพิษ ไอระเหยที่เป็นพาหะสารก่อมะเร็ง และย่อยสลายให้กลายเป็น CO2 กับ H2O จึงไม่มีสารพิษหรือเชื้อโรคตกค้างที่แผ่นกรองหลังการย่อยสลาย

 

Excellent 4 Layers Filter กำจัด PM 2.5 ได้ 100% + Photocatalyst + UV+ Anion

แผ่นกรองชิ้นแรกมีใส้กรอง 4 ชั้น

Front Pre-Filter กรองวัตถุและฝุ่นขนาดใหญ่เช่น เส้นผม ขันสัตว์ต่างๆ เช่น ขนแมว ขนน้องหมา เกสรดอกไม้ เส้นใยขนาดเล็กเป็นต้น

HEPA FIlter  แผ่นกรองประสิทธฺภาพสูงที่สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กมากๆ ตั้งแต่ 0.3 Micron หรือขนาด 0.3 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งเล็กกว่า PM 2.5 ที่มีขนาด 2.5ส่วนในล้านส่วน

Cold-catalytic Filter เป็นชั้นแผ่นกรองที่เป็นวัสดุนาโน(Nanomaterials)ชนิด PdTiO2 ที่สามารถทำงานที่อุณหภูมิปรกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผ่นกรองนาโนจะดูดซับ แบคทีเรีย ไวรัส สารพิษ ไอระเหยประเภท ฟอร์มาดีไฮด์ ที่เกิดจากกาว เลคเกอร์ของฟอร์นิเจอร์ สารระเหยพวกนี้เป็นสารที่ก่อมะเร็งทั้งสิ้น ให้เปลี่ยนเป็น คาร์บอนไดออกไซต์ CO2 กับน้ำ H2O จึงไม่มีตกค้างที่แผ่นกรอง

Activated Carbon เป็นชั้นกรองที่เป็น ถ่านที่ผ่านกรรมวิธีกระตุ้นด้วยความร้อนและเย็นทำให้เกิดรูพรุนขนาดเล็กเป็นจำนวนมากจึงมีพื้นที่หน้าสัมผัสกับอากาศเยอะมากๆ สามารถกรองกลิ่นและฝุ่นละอองที่มีอนุภาคเล็กมากๆที่หลุดรอดมาจาก 3 ชั้นแรกโดยใช้หลักการดูดซับ

เพิ่มแผ่นนาโน+UV+Anion สำหรับฆ่าเชื้อ

Photocatalyst Filter แผ่นโลหะที่มีลักษณะคล้ายรังผึ้ง เป็นวัสดุนาโนชนิด TiO2 จะทำงานร่วมกับแสง UV เมื่ออากาศที่พัดผ่านเกิดการประทะกับแผ่นกรองรังผึ้งที่ทำมุมเฉียงเพื่อให้อากาศประทะกับแผ่นนาโน เชื่อไวรัส แบคทีเรีย สารพิษ ไอระเหยที่ยังหลงเหลือจากแผ่นกรอง 4 ชั้นจะถูกดูดซับที่ผิงของ TiO2 บวกรังสี UV จะทำปฏิกิริยาทำให้ ไวรัส แบคทีเรีย สารพิษ ไอระเหย สลายกลายเป็น คาร์บอนไดออกไซต์ CO2 กับน้ำ H2O จึงไม่มีตกค้างที่แผ่นกรอง TiO2 ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน

UV แสงอุลตราไวโอเล็ต เป็นย่านความถี่ชนิดความยาวคลื่น 256 nM เป็นลำแสงที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื่อโรคต่างๆได้เช่นไวรัส เป็นต้น รังสี UV ยังช่วยกระตุ้นให้แผนกรอง Photocatalyst TiO2 ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Negative Ion ประจุหรือ Anion ที่ผลิตขึ้นจะกระจายไปในอากาศ ทำให้อนุภาคที่มากระทบกลายเป็นประจุลบ ส่วนอนุภาคที่เดิมที่ไม่กระทบกับ Anion จะมีสภาวะเป็นประจุบวก ตามหลักธรรมชาติ ประจุลบจะดึงดูดอนุภาคที่เป็นบวกเข้าหากันทำให้อนุภาคมีขนาดใหญ่ขึ้นและหนักขึ้นและหล่นลงที่พื้นตามแรงโน้มถ่วงของโลก หรือบางส่วนก็จะไปติดอยู่ที่ผนังซึ่งมาสถานะเป็นประจุบวก Anion ส่วนหนึ่งจะทำให้ ออกซิเจน O2 กลายเป็น O2- และทำให้เกิดโอโซน O3 จำนวนเล็กน้อยซึ่งไม่มีอันตรายและสามารถสลายไวรัส และแบคทีเรียให้ตายได้เป็นจำนวนไม่มาก