Automatic Voltage Regulator

เรียกแบบย่อว่า AVR หรือบางคนนิยมเรียกว่า AC Stabilizer เป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ แบ่งเป็น 2 ชนิดทำงานด้วยกันคือ 1. แบบควมคุมด้วยเซอร์โวมอเตอร์ (Servo motor control) 2. แบบควบคุมด้วยรีเลย์ (Relay)เพื่อปรับแทปหม้อแปลง ทั้งสองระบบจะถูกควบคุมด้วยการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์(MCU) เพื่อไปควบคุม มอเตอร์หรือปรับแทปหม้อแปลงเพื่อให้ได้แรงดันขาของให้มีค่าคงที่ ตามช่วงกว้างที่กำหนด

CBC AVR  มีรุ่นมาตราฐานรองสำหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟสและ  3 เฟส ดังนี้

 • ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220Vac
  • ชนิด Relay AVR รองรับไฟขาเข้า  70-260V และปรับแรงดันทางด้านขาออก(Output) ให้มีค่า 214-240V
  • ชนิด Servo รองรับไฟขาเข้า  100-260V และปรับแรงดันทางด้านขาออก(Output) ให้มีค่า 220±3%  และ  220V±1% ในรุ่นพิเศษที่ต้องการระดับแรงดันที่คงที่มากๆ เพื่อใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความ sensitive สูง
  • ขนาดกำลังไฟฟ้า(Power Capacity) 3kVA-30kVA ในชนิด Relay AVR
  • ขนาดกำลังไฟฟ้า(Power Capacity) 3kVA-60kVA ในชนิด Servo AVR
 • ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380/400Vac
  • เป็นชนิด Servo AVR ทั้งหมด
  • ชนิดใช้งานทั่วไป รองรับไฟขาเข้า 175-450Vac(L-L) และปรับแรงดันด้านขาออกอยู่ที่ 400V±3%
  • ชนิดใช้งานอุตสาหกรรม รองรับไฟขาเข้า 300-450Vac(L-L) และปรับแรงดันด้านขาออกอยู่ที่ 400V± 3%

Product Ranges 1 phase 220Vac models

Product ranges : 3kVA/5kVA/10kVA/15kVA/20kVA Power output (Percent load capacity @Input Voltage) : 25%@70V, 35%@100V, 40%@120V,50%@150V, 60%@160V, 85%@190V, 100%@108-260V, Input voltage: 70-260Vac Output Voltage: 214-240Vac
Product ranges : 20kVA/30kVA Power output (Percent load capacity @Input Voltage) : 25%@70V, 35%@100V, 40%@120V,50%@150V, 60%@160V, 85%@190V, 100%@108-260V, Input voltage: 70-260Vac Output Voltage: 214-240Vac
Product ranges : 3kVA/5kVA/10kVA/15kVA Power output (Percent load capacity @Input Voltage) : 25%@70V, 35%@100V, 40%@120V,50%@150V, 60%@160V, 85%@190V, 100%@108-260V, Input voltage: 100-260Vac Output Voltage: 220±3%Vac
Product ranges : 3kVA/5kVA/10kVA/15kVA (By order 20kVA-60kVA) Power output (Percent load capacity @Input Voltage) : 25%@70V, 35%@100V, 40%@120V,50%@150V, 60%@160V, 85%@190V, 100%@108-260V, Input voltage: 100-260Vac Output Voltage: 220±3%Vac
Product range: 5kVA/10kVA/15kVA Power output: 40% @100V, 44%@140V, 50%@150V, 60%@160V, 85%@190V, 100%@200V, Input voltage: 100-260Vac Output Voltage: 220±3%Vac
Read more

Product Ranges 380/400Vac 3/3 phase models

Product ranges: 30kVA (By order 10kVA/15kVA/20kVA/50kVA/60kVA Power output(Percent Load [email protected] Voltage): 50%@225V, 60%@277V, 85%@329V, 100%@346V, Input voltage: 175-450Vac Output Voltage: 400Vac±3%
Product ranges: 30kVA (By order 10kVA/15kVA/20kVA/50kVA/60kVA Power output(Percent Load [email protected] Voltage): 50%@225V, 60%@277V, 85%@329V, 100%@346V, Input voltage: 175-450Vac Output Voltage: 380Vac±5%
Read more

คุณสมบัติหลักของ CBC Relay AVR model

 • สามารถรองรับแรงดันขาเข้าได้ 70-260 โวลท์
 • ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยระบบ Relay type ให้ได้แรงดันขาออกที่  214-240 โวลท์
 • ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU)
 • ติดตั้งง่าย ประหยัดพื้นที่ โดยสามารถยึดติดผนังได้ (Wall Mount Design)
 • แสดงการทำงานด้วยหน้าจอ LED กราฟฟิก
 • มีระบบหน่วงเวลา เปิด – ปิด มีปุ๋มเลือกได้ 3-5 วินาที/200วินาที เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเสียหาย
 • สามารถทำงานเองโดยอัตโนมัติ (Auto-start) เมื่อไฟฟ้ากลับมาปกติ
 • หม้อแปลง Toroid แกนเหล็กเป็นชนิดรีดเย็น(CRGO) มีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูง
 • มีวงจรป้องกันไฟกระชากที่เกิดจากฟ้าผ่า
 • มีระบบฟ้องกันแรงดันต่ำ 2 ระดับ @170V±4V 10s, @140V±4V 2s
 • มีระบบป้องกันไฟเกิน 250V
 • มีวงจรป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร(Short circuit protection) ป้องกันการใช้ไฟเกินพิกัด(Overload Protection )
 • มีระบบ Manual / Auto Bypass
 • มีระบบ Power Optimization สำหรับควบคุมแรงดันขาออกโดยปรับแรงดันขาออกให้ลดลงเพื่อให้สามารจ่ายกำลังไฟได้ที่ไม่เกิน 100%

คุณสมบัติหลักของ CBC Relay AVR model

 • สามารถรองรับแรงดันขาเข้าได้ 100-260 โวลท์
 • ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยระบบ Relay type ให้ได้แรงดันขาออกที่  220±3% โวลท์
 • ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU)
 • ติดตั้งง่าย ประหยัดพื้นที่ โดยสามารถยึดติดผนังได้ (Wall Mount Design)
 • แสดงการทำงานด้วยหน้าจอ LED กราฟฟิก
 • มีระบบหน่วงเวลา เปิด – ปิด มีปุ๋มเลือกได้ 3-5 วินาที/200วินาที เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเสียหาย
 • สามารถทำงานเองโดยอัตโนมัติ (Auto-start) เมื่อไฟฟ้ากลับมาปกติ
 • หม้อแปลง Toroid แกนเหล็กเป็นชนิดรีดเย็น(CRGO) มีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูง
 • มีวงจรป้องกันไฟกระชากที่เกิดจากฟ้าผ่า
 • มีระบบฟ้องกันแรงดันต่ำ 2 ระดับ @170V±4V 10s, @140V±4V 2s
 • มีระบบป้องกันไฟเกิน 250V
 • มีวงจรป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร(Short circuit protection) ป้องกันการใช้ไฟเกินพิกัด(Overload Protection )
 • มีระบบ Manual / Auto Bypass
 • มีระบบ Power Optimization สำหรับควบคุมแรงดันขาออกโดยปรับแรงดันขาออกให้ลดลงเพื่อให้สามารจ่ายกำลังไฟได้ที่ไม่เกิน 100%

คุณสมบัติหลักของ CBC Relay AVR model

 • สามารถรองรับแรงดันขาเข้าได้ L - L, AC 175V~450V
 • ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยระบบ Servo motor type
 • ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU)
 • ติดตั้งง่าย ง่ายในการซ่อมบำรุง เป็น Floor Stand cabinet design
 • แสดงการทำงานด้วยหน้าจอ LED กราฟฟิก
 • มีระบบหน่วงเวลา เปิด - ปิด 3-5 วินาที เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเสียหาย
 • สามารถทำงานเองโดยอัตโนมัติ (Auto-start) เมื่อไฟฟ้ากลับมาปกติ
 • หม้อแปลง Toroid แกนเหล็กเป็นชนิดรีดเย็น(CRGO) มีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูง
 • หม้อแปลงใช้ขดลวดทองแดง 100%
 • มีวงจรป้องกันไฟกระชากที่เกิดจากฟ้าผ่า ทั้ง 3 เส้น (L-N , L-G , N-G)
 • มีวงจรป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร(Short circuit protection) ป้องกันการใช้ไฟเกินพิกัด(Overload Protection )
 • มีระบบ Manual / Auto Bypass