เกี่ยวกับเรา

CBC เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมและเป็นผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับ Power Quality และ ระบบควบคุม เพื่อแก้ปัญหาหรือปรับปรุงคุณภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง ในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่าน บริษัทของเราได้ยืนอยู่บนแถวหน้าในงาน UPS, High Power Rectifier ในอุตสาหกรรมคลอรีน เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ(AVR) แบตเตอรี่ลิเที่ยม ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและ Data center บริทของเรา CBC เป็นรายแรกๆที่นำลิเที่ยมแบตเตอรี่เข้ามาทำตลาดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันเราได้ติดตั้งลิเที่ยมแบตเตอรี่ไปแล้ว 5.28MWh สิ่งที่เราภูมิใจก็คือ CBC เป็นบริษัทของไทยหนึ่งเดียวที่ สามารถออกแบบและผลิต High Power Rectifier ขนาด 30,000A480Vdc หรือ 14.4MW22kV system

พันธกิจ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและในราคาที่เป็นธรรม

1
ดำเนินธุรกิจให้มีกำไรและเติบโตอย่างยั่งยืน

2
ดำเนินงานเพื่อให้สินค้าและบริการที่จัดส่งให้กับลูกค้ามีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง

3
ดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมกับคู่ค้าไม่เอาเปรียบกัน ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของทั้งเราและคู่ค้าเพื่อการเติบโต ในระยะยาว

4
ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องและจริงใจ

5

วิสัยทัศน์

“จะเป็นบริษัทพลังงานสะอาดของคนไทยที่เป็นระดับสากล”

ทีมเวอร์ค

เพื่อจะเป็นผู้นำทางด้านอุสาหกรรม การทำงานเป็นทีมจะเป็นหัวใจไปสู่ความสำเร็จที่ท้าทายด้วยกัน

ความซื่อสัตย์

เราให้ความซื่อสัตย์กับคู่ค้าและลูกค้าของเรา ความไว้ใจ ความเชื่อมั่นจากลูกค้าจะเป็นคุณค่าที่สำคัญที่สุดของเรา