หลักการทำงานของ YDK-APF/SVG Series

Active Power Filter (APF) ใช้กำจัดกระแสฮาร์โมนิกส์ตั้งแต่ ลำดับ 2nd ถึง 50th Static Var Generator (SVG) ใช้จ่าย Reactive power เพื่อปรับปรุงค่า Power Factor ให้เป็น 1.0 ทำหน้าที่ปรับกระแสให้มีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกันในระบบไฟฟ้า 3  เฟส three-phase current imbalance และเป็นตัวช่วยกำจัด กระแสฮาร์โมนิกส์ที่มีลำดับที่ต่ำกว่า ลำดับที่ 13th เมื่อเอาตัว YDK- APF และ YDK-SVG มาทำงานด้วยกัน จะสามารถควบคุมคุณภาพกระแสของแหล่งจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทั้งแรงดันและกระแส ของกระแสไฟฟ้าทางด้านแหล่งจ่ายมีคุณภาพที่ดีและลดพลังสูญเสียที่หม้อแปลงไฟฟ้าได้ ต่อไปจะแสดงการทำงานโดยละเอียด
YDK-APF/SVG จะตรวจสอบค่ากระแสไฟขาเข้า ที่มาจากการไฟฟ้า หรือกระแสโหลดในขณะทำงานผ่าน หม้อแปลงกระแส (CT) 
ระบบควบคุมที่ทำงานด้วย Microprocessor จะกระจายกระแสของโหลด ที่มีฮาร์โมนิกส์ออกเป็น กระแสลำดับที่ 1 (Fundamental current) และ กระแสลำดับที่ 2 ถึง ลำดับที่ 50 โดยใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ (Fast Fourier transform) และแยกค่าที่เป็น Active power, Reactive power และ negative sequence ด้วย DQ rotation coordinates. หลังจากนั้นจะสร้างกระแสที่มีขนาดเท่ากันและเฟสเหมือนกันเพื่อชดเชย เป็นแบบตรงกันข้ามเพื่อหักล้าง จ่ายกลับไฟที่แหล่งจ่ายหรือจ่ายไปที่ไฟจากการไฟฟ้า ทำให้กระแสของแหล่งจ่ายไม่มีกระแสฮาร์โมนิกส์ หรือไม่ต้องจ่าย Reactive Power และ Negative sequencce
จุดเด่นของ YDF-APF/SVG
ตัวอุปกรณ์เป็นแบบ Modular
ประสิทธิภาพสูง
ติดตั้งได้ง่าย
ออกแบบผสมผสานได้หลากหลาย
ปรับปรุงคุณภาพไฟฟฟ้าและเพิ่มผลประโยชน์ให้กับผู้ใช้งาน
มีค่าพลังงานสูงในขนาดเดียวกัน
มีค่าสูญเสียต่ำ
มีสัญญาณรบกวนต่ำ
มีค่า Current Loop Bandwidth ที่สูงถึง 4kHz

1. Modularisation

 แต่ละ module ทำงานได้อย่างอิสระไม่ต้องมีตัวควบคุมกลาง ตัวไหนที่ทำงานล้มเหลวก็จะตัดตัวเองออกไปอัตโนมัติ ตัวที่เหลือก็ทำงานต่อไปและทำงานแชร์กัน กับโหลดที่เหลืออยู่ ระบบทั้งหมดก็สามรถทำงานได้อย่างปกติ ทำให้ง่ายกับการทำงานและซ่อมบำรุง

ตามทฤษฎี Redundancy N+1 ระบบจะมั่นคงมากขึ้นเมื่อจำนวนจาก N+1 เป็น N+2, N+3 ตามลำดับ เมื่อต้องโหลดที่เพิ่มขึ้นก็เพียงแต่เพิ่มจำนวน Module เท่านั้น

2. Strong Anti-pollution Performance

ส่วนที่นำกระแสทั้งหมดยกเว้นพัดลมระบายอากาศ จะออกแบบให้แยกส่วนออกมา ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่น อากาศที่มีความเป็นกรด ด่างและความชื้น โครงสร้างภายในดูได้จากภาพด้านล่างนี้

3. Easy Field Installation

การติดตั้งสามารถเลือกติดตั้งที่ตำแหน่ง Busbar หรือที่สายไฟด้านล่างก็ได้
การติดตั้ง CT ก็สามารถเลือกที่ทางด้านกระแสขาเข้า หรือกระแสที่ไปโหลดก็ได้

4. Unlimited Combination

การผสมผสานระหว่างอุปกรณ์ APF, SVG and SC ที่ต่างชนิดกัน ต่างยี่ห้อกันและต่างขนาดกันสามารถทำได้อย่างอิสระเพื่อให้ำได้ฟังชั่นการทำงานที่เพิ่มขึ้น APF กับ SVG สามารถทำงานร่วมกับ Capacitor bank ของยี่ห้ออื่นได้เช่น 150A APF + 50A APF + 50K VAR SVG + 100K VAR TSC (TSC คือระบบ Capacitor bank ที่ทำงานด้วย SCR) จุดเด่นที่สุดคือ YDK-APF/SVG จะไม่มีโอกาสเกิด Resonance ระหว่างกันทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ไปกระทบกับระบบไฟฟ้าของแหล่งจ่าย ทั้งนี้ไม่ได้รับประกับว่าจะไม่เกิดกับระบบ Capacitor bank ของยี่ห้ออื่น
หลักการผสมผสานการออกแบบตามรูปด้านล่างนี้

ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและเพิ่มผลประโยชน์ให้กับผู้ใช้งาน

ควบคุม Reactive Power ทำให้สามารถ
ลดค่าไฟฟ้าได้ ทำให้ค่า Power Factor ถึงค่ามาตราฐานกำหนดและหลีกเลี่ยงการปรับค่าไฟฟ้าที่เกิดจากค่าวาร์
ลดพลังงานสูญเสียในสายไฟและลดไฟตกคร่อมสายไฟ
เพิ่มกำลังไฟฟ้าให้กับหม้อแปลงและเครื่องปั่นไฟได้