คุณสมบัติ

- เป็นเครื่องสำรองไฟ ระบบ Line interactive with stabilizer
- ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor Control)
- มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR)
- สามารถเปิด เครื่องโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ (Cold Start)
- มีเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานขึ้น
(Intelligent Battery Management)
- มีระบบป้องกัน ไฟเกิน ไฟกระชาก และป้องกันสัญญาณรบกวน
- มีระบบเตือนความผิดปกติของแบตเตอรี่และการใช้งานเกินกำลัง (Over load protection)
- เต้าจ่ายไฟชนิด Universal Type ใช้ได้กับปลั๊กชนิดกลมและแบนตามมาตราฐานสากล
- มีระบบหน้าจอแสดงสถานะ LCD แสดงระดับโหลด,กระแสไฟฟ้าขาออก
- ได้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553,
มอก.1291 เล่ม 3-2555
- ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001, CE