คุณสมบัติ

- เป็นเทคโนโลยี่ High frequency True on-line double conversion.
- ประมวลผลด้วยสัญญาณ DSP (Digital signal processors)
- เทคโนโลยีการควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ (Micro - processor control technology)
- Output power factor 0.9
- มีระบบปิดไฟฉุกเฉิน (EPO).
- สามารถแปลงความถี่ที่ 50/60Hz โดยปรับอัตโนมัติ
- สามารถเปิดเครื่องโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ (Cold start)
- มีการออกแบบการระบายอากาศทางด้านหลังของเครื่องพร้อมมีพัดลมระบายอากาศ
- มีการป้องกันระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพ
- สามารถประจุแบตเตอรี่ได้่เร็ว 90% ภายใน 3 ชั่วโมง (ในรุ่นมาตรฐาน)
- มีสัญญาณเตือนด้วยเสียงเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าขัดข้อง และใช้ไฟเกินกำลัง
- มีระบบช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ Advanced battery management-ABM
- สามารถตั้งค่าได้ผ่านหน้าจอ LCD : แรงดันเอาต์พุต,EOD, auto-start,โหมดบายพาส,โหมด ECO และโหมดการแปลงความถี่
- การใช้งานซอพท์แวร์เชื่อมต่อโดย : RS232 /USB (standard)
- ได้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม1-2553,มอก.1291,เล่ม 2-2553,มอก.1291 เล่ม 3-2555
- ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001,CE