ภาพรวม Intelligent Capacitor

YD-8 Intelligent Capacitor เป็นตัวชดเชยพลังงานปฏิกิริยารุ่นใหม่ซึ่งทำให้ระบบการจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ 0.4kV มีประสิทธิภาพช่วยประหยัดพลังงาน ลดการสูญเสียในสายไฟและปรับปรุงตัวประกอบกำลังและคุณภาพของระบบไฟฟ้า รุ่นนี้สามารถใช้งานในพื้นที่ที่มี กระแสฮาร์โมนิกส์ที่ไม่มากเกินไป

หลักการทำงาน

ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยชิ้นส่วนอัจฉริยะ ส่วนประกอบสวิตช์แบบซิงโครนัส ส่วนประกอบการสุ่มค่ากระแสไฟฟ้าและตัวเก็บประจุพลังงานแรงดันต่ำ รูปต่อไปนี้แสดงหลักการทำงานของโหมดการชดเชยการแยกเฟสของผลิตภัณฑ์

หลักการทำงานของอุปกรณ์
อุปกรณ์วัดและควบคุมที่ชาญฉลาด
องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ภายในทั้งหมด ซึ่งเป็นชนิดที่ใช้งานกับอุณหภูมิที่กว้างและเป็นเกรดอุตสาหกรรมสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่การเปลี่ยนแปลงช่วงอุณหภูมิมีค่ามากและการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุนแรงและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีความน่าเชื่อถือได้เป็นเวลานาน ด้วยระบบที่ชาญฉลาด
เทคโนโลยีสวิตซ์ที่ทำงานในจังหวะแรงดันและกระแสผ่านจุดศุนย์
ทีมงานวิศวกรรมของ CBC ได้ศึกษาคุณสมบัติและรวบรวมข้อด้อยของสวิตซ์ตัดต่อวงจรที่เป็นเมคคานิค(Contactor) เป็นไทรีสเตอร์ ที่ไม่มีหน้าสัมผัส(Contactless thyristor) และสวิตซ์ลูกผสม(Compundswitch)  หลังจากได้สั่งสมประสบการณ์และพัฒนามา อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเราจึงได้พัฒนาสวิตซ์รุ่นใหม่ที่ใช้ควมคุมการทำงานไมโครอีเลคโทรนิกส์

เป็นเทคโลโลยี Synchronous zero-crossing switching มาใช้กับคาปาซิเตอร์แรงดันต่ำสวิตซ์จะต่อวงจรเมื่อระดับแรงดันมีค่าเป็นศูนย์ ในลักษณะเดียวกันสวิตซ์จะเปิดวงจรเมื่อระดับกระแสมีค่าเป็นศูนย์ ดูจากรูปกราฟ ดังนั้นจะทำให้ไม่เกิดกระแสกระชากขณะตัดต่อวงจรของ คาปาซิเตอร์ทำให้ลดการสูญเสียของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงและยืดอายุการใช้งานของคาปาซิเตอร์

ตัวเก็บประจุไฟแรงดันต่ำ
ตัวเก็บประจุพลังงานแรงดันต่ำที่ติดตั้งอยู่ในในผลิตภัณฑ์นี้ เป็นตัวเก็บประจุชนิดต่อขนาน และเป็นชนิด self-Healing ที่สามารถคืนสภาพได้ด้วยตนเอง เมื่อเกิดซอร์ตเซอร์กิตเนื่องมีแรงดันสูงเกิน โดยใช้ฟิล์มโพลีโพรพีลีนอลูมิเนียมที่มีขนาดบางมากและพันหลายๆรอบจนได้ความหนาที่ต้องการใช้เป็นไดอิเล็กทริกซึ่งมีความเสถียรสูง ในตัวเก็บประจุของยี่ห้อเดียวกัน ความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุตัวเดียวกันจะมีค่ายิ่งมากขึ้นเมื่อแกนของมันมีความยาวมากขึ้นและเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดโตขึ้น เมื่อแกนมีความยาวเพิ่มขึ้น ทำให้พลังงานสูญเสียที่เกิดจากความต้านทานมีค่าสูงขึ้น และเมื่อเส้นผ่าศูนย์กลางโตขึ้น เมื่อความหนามีค่ามากขึ้น ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกจะมีค่าสูงขึ้น ทำให้ชั้นที่เป็นแผ่นตัวนำจะแยกออกจากแผ่นขั้วได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการใช้ตัวเก็บประจุความจุขนาดใหญ่ตัวเดียวจึงไม่มีเสถียรภาพเท่ากับการใช้ตัวเก็บประจุขนาดเล็กมาต่อเป็นแบบขนานซึ่งสามารถ รองรับการตัดต่อวงจรของตัวเก็บประจุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิถูกสร้างขึ้นในตัวเก็บประจุจะสามารถสะท้อนระดับความร้อนภายในของตัวเก็บประจุ ที่เกิดจากแรงดันมีค่าสูงเกิน กระแสฮาร์มอนิกส์มีค่าสูงเกิน และกระแสรั่วไหลมากเกินไป ได้อย่างแม่นยำและทำให้สามารถป้องกันอุณหภูมิที่มีค่าสูงเกิน ได้เป็นอย่างดี