ระบบสายส่งอัจฉริยะ(ITS)

ระบบสายส่งอัจฉริยะ (ITS)คืออะไร

เป็นระบบสายส่งไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาไฟตกที่ปลายสายในกรณีที่สายส่งที่เชื่อมต่อระหว่าง มิเตอร์การไฟฟ้ากับบ้านของคุณหรือจุดที่ต้องการใช้งาน มีความยาวมากกว่า 100 เมตรขึ้นไป

ระบบสายส่งอัจฉริยะมีอยู่ 2 ระดับคือ
1. ระบบสายส่งอัจฉริยะแบบ 100(FITS)
ระบบ FITS ประกอบไปด้วย หม้อแปลงยกระดับแรงดัน 1 ตัว  + หม้อแปลงลดระดับแรงดัน 1 ตัว + เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 1 ตัว
2. ระบบสายส่งอัจฉริยะแบบ 50(HITS)
ระบบ HITS ประกอบไปด้วย หม้อแปลงยกระดับแรงดัน 1 ตัว + เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 1 ตัว