คุณสมบัติ

- ประมวลผลด้วยสัญญาณ DSP [Digital signal processors]
- มีฟังก์ชั่นการป้องกันซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพ และบันทึกเหตุการณ์การทำงานของเครื่องได้
- ช่วงแรงดันอินพุตกว้างและแปลงความถี่ 50/60 Hz ได้โดยอัตโนมัติ
- สามารถกำหนดแรงดันชาร์จและกระแสไฟฟ้าได้ตามค่าตามความต้องการ
- สามารถเปิด UPS ด้วยแบตเตอรี่
- สามารถแปลงความถี่ได้ 2 โหมด: อินพุต 50Hz / เอาต์พุต 60Hz หรืออินพุต 60Hz / เอาต์พุต 50Hz
- หน้าจอแสดงผล LCD + LED
- มีซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการกำหนดค่าพารามิเตอร์
- เชื่อมต่อด้วย : RS232, USB, RS485, SNMP
- การแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้า [APFC], ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเข้าสูงถึง 0.99
- ค่าประสิทธิภาพสูง 95% [สูงสุดถึง 98% ในโหมด ECO]
- ได้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553, มอก.1291 เล่ม 3-2555
- ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001,CE